Hjälp min sladd har fastnat!!!

Laddkabeln kan bara fastna om strömmen till laddboxen har avbrutits. Även om din laddsession inte avslutas så kan alltid avbryta genom att dra ur sladden ur bilen. Därefter ta bort sladden ur laddboxen.

Laddningen startar inte?

Här följer några av de vanligaste orsakerna till att laddningen inte startar. 1. Du har inte skrivit in ditt Reg nr i laddvyn!Vid texten ”Bil att ladda” behöver du skriva in ditt bils registreringsnummer annars kan du inte trycka på knappen ”Starta...