Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kommer att förklara hur MyReload AB använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats, användarportaler och mobilapplikationer.

För att göra policyn mer lättläst använder vi ”Reload app”, ”vi”, ”oss”, ”vår” för att beskriva vårt företag. När vi pratar om vår ”webbplats” menar vi www.myreload.com och andra sajter och applikationer vi äger och driver. När vi hänvisar till ”användarportaler” och ”mobilapplikationer” menar vi vår produkt ”Reload app”.

När vi hänvisar till ”du” och ”din” menar vi dig som användare av vår webbplats, användarportaler, mobilapplikationer och/eller kund av våra andra varor och tjänster.

För ändamålet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016 (GDPR) är den personuppgiftsansvarige MyReload AB.

 

1. Hur samlar vi in din data, och hur används dina uppgifter?

Reload kan samla in, lagra och använda följande typer av data:

Personlig identifieringsinformation som du lämnar till oss när du registrerar och fyller i din profil på vår webbplats, användarportaler eller mobilapplikationer (såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och annan kontaktinformation).

Information som du lämnar när du fyller i din profil på vår webbplats, användarportaler eller mobilapplikationer (såsom personnamn, företagsnamn, adress, profilbilder, kön, födelsedatum, fordonsinformation och information om laddbox).

Vi kan också få en del av denna information om du väljer att använda en enkel inloggning (SSO), som Google, Apple eller Microsoft för att skapa eller komma åt ditt konto.

Information som du lämnar till oss när du använder tjänsterna på vår webbplats, användarportaler eller mobilapplikationer eller som genereras under användningen av våra tjänster (inklusive tidpunkt, frekvens, plats och mönster för laddning av elbilar).

Information som rör alla köp du gör av Reloads varor och tjänster eller andra transaktioner (såsom debiteringsnycklar) som du anger på vår webbplats, användarportal eller mobilapplikationer (såsom namn, kontaktuppgifter, adress, kostnad och transaktionsdetaljer men exklusive betalningsinformation).

Om du skickar betalningsinformation använder vi ett tredjepartsföretag som hanterar kreditkortsbetalningar för att samla in betalningsinformation, såsom ditt betal-/kreditkortsnummer, faktureringsadress och telefonnummer. Under sådana omständigheter lagrar den tredje partens tjänsteleverantör, och inte Reload, din betalningsinformation å våra vägnar.

Vi samlar in ditt telefonnummer och information om installerade applikationer för att kunna behandla betalningar till dig genom Reload och inuti applikationen.

Information om din dator och om dina besök på och användning av vår webbplats, användarportaler eller mobilapplikationer (såsom din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbnavigering stigar).

Information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev (som ditt namn och din e-postadress).

Information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till Reload eller skickar via MyReload-webbplatserna, användarportalerna eller mobilapplikationerna (såsom information du tillhandahåller när du kontaktar oss för support).

Innan du avslöjar en annan persons personliga information till Reload måste du inhämta den personens samtycke till både avslöjandet och behandlingen av den personliga informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

 

2. Hur används dina uppgifter?

Reload kan använda din data för att:

• Administrera vår webbplats, användarportaler, mobilapplikationer och företag;

• Anpassa MyReload-webbplatsen, användarportaler och mobilapplikationer för dig;

• Aktivera din användning av tjänsterna som är tillgängliga på MyReload-webbplatsen, användarportaler och mobilapplikationer;

• Skicka varor till dig och tillhandahålla tjänster som köpts via Reload-webbplatsen, användarportaler eller mobilapplikationer;

• Skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och ta ut betalningar från dig;

• Skicka icke-marknadsförande kommersiell kommunikation till dig;

• Skicka e-postmeddelanden och information som du specifikt har begärt (t.ex. via vår lead generator, eller genom att kontakta oss för support);

• Skicka nyhetsbrev via e-post, om du har begärt det (du kan avregistrera dig när som helst);

• Skicka marknadsföringskommunikation till dig som rör MyReloads verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, där du uttryckligen har samtyckt till detta (du kan avbryta prenumerationen när som helst);

• Förse tredje part med anonymiserad statistisk information om våra användare;

• Hantera förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig i samband med din användning av Reloads tjänster (inklusive att undersöka och åtgärda tekniska problem);

• För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

• Hålla MyReload-webbplatsen, användarportaler och mobilapplikationer säkra och förhindra bedrägeri; och

• Verifiera efterlevnad av villkoren för användning av MyReloads webbplats, användarportaler eller mobilapplikationer.

Reload kommer inte att sälja eller på annat sätt tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part, och kommer endast att göra dem tillgängliga för tredje parter som är involverade i utförandet av de varor och tjänster som överenskommits med dig. Vi kan samla in anonymiserade och sammanräknad användningsdata.

 

3. Hur lagras dina uppgifter?

Reload upprätthåller industristandardsäkerhetsskydd för att skydda din data. Vi krypterar data under överföring och vila, där så är lämpligt, för att säkerställa att din information hålls privat. Reload lagrar dina data säkert på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. All betalningsinformation är helt krypterad och hanteras endast av PCI-certifierade organisationer.

Reload strävar efter att begränsa den period under vilken personuppgifterna lagras till ett minimum. Således behandlar Reload dina personuppgifter endast i den utsträckning och så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftena med databehandlingen.

I stora drag kommer vi endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta innebär att lagringstiderna kommer att variera beroende på typen av uppgifter och anledningen till att vi har uppgifterna i första hand. Vi har rutiner för våra lagringstider som vi håller på att se över med hänsyn till våra skäl för att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för att göra det.

Vi behåller din information så länge det krävs för att tillhandahålla de varor och tjänster som efterfrågas av dig, för registerföringsändamål, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla villkoren för våra tjänster. Efter att det inte längre är nödvändigt för oss att behålla information om dig, eller på annat sätt på din begäran, kommer vi att göra dig av med den på ett säkert sätt eller anonymisera informationen.

Information som Reload samlar in kan lagras och bearbetas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.

Du bekräftar att överföringen av information över internet är i sig osäker, och Reload kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. E-postmeddelanden som skickas via internet är kanske inte krypterade, så vi råder dig att inte inkludera konfidentiell eller känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

Åtkomstkontroller är på plats för att begränsa åtkomsten till din information till dem som behöver den för att utföra sina jobb. Till exempel kan information om dig lämnas till vårt kundsupport för att hjälpa dig med dina förfrågningar.

 

4. Hur behandlas dina personuppgifter?

Reload använder tredjepartstjänsteleverantörer, såsom hanterade värdleverantörer, kreditkortsprocessorer och teknikpartners för att tillhandahålla programvara, nätverk, marknadsföring, logistik, infrastruktur och andra tjänster som krävs för att driva, utveckla, leverera och underhålla våra produkter och tjänster, och uppfylla våra andra syften som definieras i denna integritetspolicy. När en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning, säkerställer vi att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med alla tillämpliga integritetslagar och bästa praxis för databehandling (inklusive men inte begränsat till GDPR).

Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter i enlighet med befintliga integritetslagar.

Reload kan även använda andra tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sådan överföring av personuppgifter utförs alltid på grundval av någon av följande rättsliga grunder:

• Europeiska kommissionen har fastställt att en adekvat nivå av dataskydd kommer att säkerställas i det berörda mottagarlandet.

• Reload har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter, med hjälp av standardvillkor för integritet som godkänts av Europeiska kommissionen; eller

• Du måste ge ditt uttryckliga samtycke för överföring av deras personuppgifter, eller så finns det en legitim grund för överföring av personuppgifter.

 

5. Vilka dataskyddsrättigheter har du?

Reload vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Du har rätt till följande:

• Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter.

• Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att Reload korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära Reload för att fylla i informationen som du anser är ofullständig.

• Rätten till radering – Du har rätt att begära att Reload raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

• Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att Reload begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

• Rätt att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot Reloads behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

• Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att Reload överför data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på vår e-post: info@myreload.se

 

6. Cookies/kakor

Cookies är textfiler som placeras på din dator eller andra enheter för att samla in standardinformation om internetloggar och information om besökarnas beteende. När du besöker våra webbplatser, användarportaler och mobilapplikationer kan vi samla in information från dig automatiskt genom cookies eller liknande teknik. Reload använder cookies på en rad olika sätt för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser, användarportaler och mobilapplikationer. Du kan ta bort cookies från din webbläsare och ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies.

 

7. Ändringar i vår integritetspolicy

Reload håller sin integritetspolicy under regelbunden översyn och lägger ut eventuella uppdateringar på denna webbsida. Vänligen kontrollera regelbundet denna integritetspolicy för att säkerställa att du är medveten om den mest uppdaterade versionen.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 29 december 2021.

 

8. Hur når du oss?

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss. Om vi inte kan lösa dina problem har du också rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

MyReload AB

Voltgatan 7, 195 60 Arlandastad

info@myreload.se

Company VAT-number:
SE559354892701